Vecernie cu litie și prohodul adormirii Maicii Domnului - 2020

15 August 2020

În seara zilei de 14 august, enoriașii parohiei cu hramul "Sfantul Vasile cel Mare" s-au adunat pentru a cinsti mutarea la ceruri a Maicii Domnului. Totodata,am participat și la slujba vecerniei cu litie care a precedat cântarile prohodului. Prohodul adormirii Maicii Domnului are o însemnătate deosebită pentru credincioşii ortodocşi, fiind în acelaşi timp o cântare de tânguire dar şi o mărturisire a Sfinţeniei Maicii Domnului şi a dumnezeirii celui ce S-a născut din pântecele ei cel pururea fecioresc.

“Întru naştere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit de Dumnezeu Născătoare.
Mutatu-te-ai la viaţă, fiind maica Vieţii şi cu rugăciunile tale izbăveşti din moarte sufletele noastre.”