Prohodul Domnului - 2019

13 Mai 2019

Denia de vineri seară cuprinde rânduiala Prohodului Domnului, cântãri de o frumusețe si profunzime deosebite, care evocã deopotrivã durerea nespusã la vederea Fiului lui Dumnezeu pe cruce, cât și nãdejdea în biruința Învierii ce se întrezãrește. Slujba se încheie cu procesiunea de înconjurare a bisericii, care simbolizeazã înmormântarea Domnului.

În felul acesta și noi enoriașii parohiei Sf. Vasile, am participat la înmormântarea Domnului Hristos, prilej cu care am avut posibilitatea sã ne cercetãm pe noi înșine în fața acestui eveniment care a avut loc pentru noi și pentru mântuirea noastrã.